Alapítványunk

Az alapítvány elnevezése: Gyöngyház Alapítvány

Az alapítvány jogi személy:
Az alapítvány képviselője: a Kuratórium elnöke

Az alapítvány székhelye: 9724 Lukácsháza, Nagycsömötei u. 8.

Adószáma: 18900132-1-18
 

 

Az alapítvány célja:  a szervezetileg különvált két intézmény támogatása, segítése;
Iskola: Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola (Gyöngyösfalu, Kossuth u. 41.)
Óvoda: Lukácsházi Óvoda (Lukácsháza, Nagycsömötei u. 8.)

  • egyéni és csoportos tanulmányutak, kirándulások, szakkörök, szakosztályok támogatása, valamint táborozási lehetőségek megteremtése
  • szűkös anyagi helyzetben lévő kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermekek továbbtanulásának támogatása különösen indokolt esetben
  • iskolai versenyek, rendezvények, pályázatok helyezettjeinek díjazása
  • a tanulókkal, óvodásokkal kiemelkedően foglalkozók, eredményeket elérők elismerése, támogatása
  • egyéb szociális és kulturális, oktatási célú támogatás
  • a Szülők Közössége által szervezett rendezvények anyagi kiadásainak támogatása
  • iskolai, óvodai és tanulói sporttevékenység támogatása