Iskolánkról

Iskolánk Vas megyében, Kőszeg és Szombathely között, csendes, nyugodt környezetben található.
Az ide járó diákok számára nagy előnyt jelent, hogy közvetlen környezetükben fellelhetők a jellegzetes hazai életközösségek, a kőszeghegyaljai erdők, a Gyöngyös-patak vízi-vízparti világa. Iskola udvarunkon egy gyönyörű park található, benne hazai és idegenből származó fákkal, cserjékkel, sok különleges lágyszárú növénnyel, amelyek között védettek is akadnak.

Az épület története a XX. Század első felére nyúlik vissza. Ekkor építette a kúriát vitéz ölbői Eölbey- Tyll Sándor tábornok. 1947-48-ba egy kéttantermes szárnyat emeltek a kúria udvarán, majd a hatvanas években újabb tantermekkel bővítették.
1988 szeptemberében vette fel az intézmény Nagycsömöte szülöttének, dr. Tolnay Sándor állatorvosnak a nevét. Ekkor emelték a parkban az emlékművet, mely Marosits István Munkácsy díjas szobrászművész alkotása.

1993-ban a Gyöngyösmenti Községi Építő Szépítő Egyesület irányításával és jelentős társadalmi összefogással megépült a Tornacsarnok.

2001. április 20-án a Föld napja alkalmából egy sikeres pályázat eredményeként avatták fel az oktató parkot.

2007. szeptember 1-én került sor az új négy tantermes épületszárny átadására.

2011 nyarán a régi épületszárny felújítára került.

Az így kialakult korszerű intézmény egységben, esztétikus tantermi berendezéssel és szemléltető eszközökkel biztosítjuk az 1-8. évfolyamos tanulók oktatását- nevelését.

 

Célunk a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése, ahol előtérbe helyezzük a szövegértési- szövegalkotási, matematikai- logikai, idegen nyelvi fejlesztést, igyekszünk lerakni a későbbi sikeres tanulás alapjait.
Osztályainkban közvetlen, családias légkör biztosítja az életkornak megfelelő terhelést.

 • 1-4. osztályban a tanítás tantárgycsoportos formában történik.
 • Az olvasástanítás a Meixner- féle diszlexia prevenció módszer alapján folyik.
 • A kooperatív tanulási technika alkalmazásával tanulóink egyéni fejlettségüknek megfelelő képzést kapnak.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a lemaradókra és a részképességzavar fejlesztésére gyógypedagógus irányításával.
 • Választható tantárgyaink: a pedagógiai programban rögzítettek szerint.
 • Szakköreink: kézműves, tánc, népi ének, színjátszás, média.
 • A szülők igényeinek megfelelően alsó tagozaton napközit, felső tagozaton tanulószobát szervezünk, ahol a felkészülési időn túl zene, kézműves, könyvtári, sport és tánc foglalkozásokat szervezünk.
 • Napi háromszori étkezés biztosítása mellet a hagyományos ételek mellett a korszerű táplálkozással is megízleltetjük az étkezést igénylőket.
 • Az iskola sportkör keretében lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanulók mozgásigényüket kielégítsék.
 • A helyi tantervnek megfelelően ingyenes úszásoktatást biztosítunk.
 • A szabadidő hasznos eltöltését a szakkörök mellett az iskolai könyvtár és hagyományos programjaink is biztosítják.
 • Igénybe vesszük a Holdfényliget szolgáltatásai is.
 • Tanulóink rendszeres résztvevői a tanulmányi és sportvetélkedőknek, ahol eredményesen szerepelnek.
 • Diákjaink 95%-a érettségit adó középiskolában tanul tovább.