Pedagógiai Program

 

 

pdfLetöltés pdf formátumban

 

 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka alapelvei:

 • egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása, normakövető illemtan, kulturált kommunikáció
 • emberi értékek tisztelete, a másik ember tisztelete és a szeretni tudás;
 • tapasztalaton alapuló ismeretszerzés ismeretszerzési vágy felkeltése és ébrentartása, a tanulás tanítása
 • önfegyelem és a másokra figyelés képessége; szorgalom és kitartás a munkában
 • törekvés az egészséges életmódra, belső harmónia és környezet harmóniája
 • európaiság- és magyarságtudat; a szűkebb és tágabb környezet szeretete és védelme; kötődés a családhoz és az iskolához;
 • reális önismeret és erre alapozott döntésképesség; vitakészség és kifejezőkészség innovatív készség, kreativitás;
 • környezettudatosság- a fenntartható fejlődés érdekében

 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka céljai:

 • tanítványaink legyenek motiváltak az ismeretszerzésre (tanulásra), képességeiknek fejlesztésére, az önálló, sikeres tanulásra.
 • életigenlő, örülni tudó, nyitott emberek legyenek, akik elfogadják a másik személyiségét, másságát.
 • tanítványaink ismerjék meg és alkalmazzák a társadalmi értékrendnek megfelelő kommunikációs infokommunikációs normákat,
 • a kiemelt figyelmet érdemlő tanulók képességeiknek megfelelően folyamatosan fejlődjenek.
 • váljék tanítványainknak igényévé a mindennapi testmozgás az egészséges és környezettudatos életmód.
 • a tanítványok az általános iskola befejezésekor rendelkezzenek a továbbtanuláshoz szükséges korszerű ismeretekkel.
 • a szülői házzal, az iskolával kapcsolatban lévő intézmények partnereivel eredményes kapcsolat kiépítése.

 

A választott kerettanterv óraszámai és a kerettanterv feletti óraszám
(Kattintson a táblázatra, ha nagyobb méretben szeretné megtekinteni)

no images were found

no images were found