Tanáraink

Kósáné Farkas Mária
igazgató
(erkölcstan)
Imre Józsefné
igazgatóhelyettes

(matematika, történelem, hon- és népismeret)
   
Csizmaziáné Schiffer Mária
munkaközösség vezető

(osztályfőnök, magyar, technika, környezetismeret)
Hajnal Edit
szakszervezeti titkár

(matematika, ének, néptánc)
   
Iliás Márta
(osztályfőnök, magyar, vizuális kultúra, technika)
Imre Julianna
(német, tanulószoba)
   
Juhászné Srágli Ildikó
(osztályfőnök, magyar, környezetismeret, technika, ének, erkölcstan)
Kósa Ottó
(testnevelés)
   
Kutrovics Anikó
(osztályfőnök, matematika, környezetismeret, technika, napközi)
Németh Dávid
(testnevelés, napközi)
   
Pappné Markó Erzsébet
(osztályfőnök, biológia, földrajz, napközi)
Dr. Simon Attiláné
(osztályfőnök, matematika, technika)
   
Szántó Rita
munkaközösség vezető
(német, történelem)
Szanyi Katalin 
Diákönkormányzat elnöke
(fizika, kémia, természetismeret, tanulószoba)
   
Tóth Gyula Tamás
(magyar, napközi)
Vásárhelyi-Tompa Eszter
(informatika, napközi)
   
Völferné Varga Krisztina

(osztályfőnök, ének, német, erkölcstan, napközi)

Rapos Vivien
óraadó

(angol)
   
Schatzlné Pöröntő Lívia
hitoktató
(Magyar Katolikus Egyház)
Kalincsák Balázsné Varga Katalin
hitoktató
(Társult Evangélikus Egyházközösség)

Munkatársaink

Debreceniné Imre Anita
iskolatitkár

Márczi Renáta
rendszergazda, könyvtáros
informatika oktató

Kelemen Péter
gyermekszállítás

Bokor Györgyné
takarító

Geider Attila László
karbantartó